USJR-E Exclusive

USJR-E Exclusive

Směšovací uzly USJR jsou určeny pro kvalitativní regulaci výkonu vodních topných nebo chladicích výměníků ve vzduchotechnických zařízeních. Uzly jsou nabízeny v ucelených typových řadách odstupňovaných podle průtočného množství média a lišících se zahrnutými komponenty.

Varianta Exclusive obsahuje 2x uzavírací kulový kohout, filtr, regulační kulový kohout se servopohonem, čerpadlo, 2x nerezovou flexibilní trubku a zkrat vybavený regulačním kulovým uzávěrem (top ballem) a zpětnou klapkou.