Regulátory pro elektrické topné výměníky

Regulátory pro elektrické topné výměníky

Triakové spínače pro elektrické výměníky

Spínání elektrického proudu je polovodičové, bezkontaktní. Toto řešení přináší některé výhody:
• Provozní spolehlivost polovodičových součástek – zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu.
• Napětí je spínáno při průchodu nulou, což vede k výraznému snížení rušení do sítě
• Bezhlučný chod (v porovnání se stykači).
• Možnost použití pulsní regulace, která umožňuje plynulé řízení topného výkonu od 0 do 100%.